Hjemmebesøk i Rana kommune

Lege Lars A. Røed

Spesialist i allmennmedisin

Gratis hurtigtest for 24 timers koronasertifikat kl. 10.00 - 18.00

Inngang Obs hypermarked,  Mo i Rana                                             O

            

Driftsmelding:     


Oppdatert lørdag 18.09.21. 


Nå har staten forlenget  forskriften som regulerer gratis testing med hurtigtester for Covid-19 ut året.


Jeg fortsetter med Drop-in hurtigtesting  for Covid 19 

fra kl. 10.00 - 18.00 mandag til og med lørdag på Obs Hypermarked i Mo i Rana.


Hurtigtesten er gratis og testen er nå åpen for ALLE som ønsker en hurtigtest og testen tas helt fremme i neseborene og er ikke plagsom.


Resultatet av testen som gir 24 timers Norsk  koronasertifikat kommer på Helsenorge.no etter 20-30 minutter.

Hvis man har vansker med å logge  inn på Helsenorge.no med Bank ID kan man etter ønske  få resultatet av testen som SMS melding.

Men 24 timers koronasertifikat kan man bare få på Helsenorge.no


Ved positiv test blir man kontaktet av meg umiddelbart på telefon for veiledning og orientering om videre oppfølging av Rana kommune.


Hvis det er behov for 24 timers Koronasertifikat utenom vanlig åpningstid er det mulig å ta hurtigtesten ved teststasjonen i Rognveien 13 på Mjølan .            Send SMS til 905 64 987, for avtalt test tidspunkt. Også denne testen er gratis.

Det er ikke Drop-in ved teststasjonen i Rognveien 13.  Bestill time med SMS.

 

Arrangører av  større private selskap, bryllup, begravelse, konserter, teater, fotballkamper, festivaler og andre arrangement  kan ta kontakt med meg for nærmere avtale om hurtigtesting av deltagere før arrangementet starter.

Telefon / SMS:  905 64 987

Email: lars.a.roed@gmail.com .

Merk mailen med "Hurtigtest < Navn / Arrangør>.....................................................................................................................................................Til orientering:

Tilbud om hjemmebesøk og telefon konsultasjoner utgår inntil videre.

Når tilbudet gjenopptas gis det melding om det i driftsmeldingen og da gjelder fortsatt følgende:


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / legevisitt.                                                                                OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis, men  eResept pr. telefon koster kr 75,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.                                                                                                                               

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med legevisitt for klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

Foto:Privat


                        BETALING

           

Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin i henhold til Normaltariff for fastleger ved legevisitter / hjemmebesøk - dag/kveld.

 

Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler voksenpris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   

                                   PRIS


           Dagtid: kr. 550,-

           Kveld etter kl. 18.00: kr 770,-

           

           Honorar gjelder konsultasjon hjemme hos                      pasient. 

            Alternativt der pasienten befinner seg.

         

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                    legevisitten.

            Se liste.                                    FORDELER:

 • - Ingen reisevei for pasient.
 • - Konsultasjon til avtalt tid.
 • - Kort ventetid.
 • - God tid under konsultasjonen.                            Til sammenligning

           

                       Legevisitt.no : Kr 1590,- 

                       Hjemmelegene.no : Kr 1290,-


                                 

 

                                 

 

                      TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr


 • Helseattester


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


 • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


 • Flere pasienter enn avtalt.