Hjemmebesøk i Rana kommune

Lege Lars A. Røed

Spesialist i allmennmedisin

                     Hjemmebesøk     

           Covid-19 Ag hurtigtest                                          

                                            O

            

Driftsmelding:     


Oppdatert torsdag 06.10.2021. 

1)

Korona hurtigtest med svar i Helsenorge.no 


Rana kommune har fra  den 6 oktober lagt ned teststasjonen  for Covid-19 på Selfors.

 

For meg er det viktig at man fortsatt sender inn svar på både negative og positive Covid-19 tester til Folkehelseinstituttet (FHI) for klartlegging av lokal koronasmitte situasjon som man ikke fanger opp med hjemmetester.                    Jeg vil derfor fortsatt ha et tilbud om Ag Covid-19 hurtig tester.


Ved behov for Covid-19 Ag Hurtigtest av forskjellige grunner som reise eller man bare bare ønsker avklaring om det foreligger Covid-19 infeksjon eller ikke,  kan man derfor fortsatt ta kontakt med meg ved å sende  SMS eller ringe 905 64 987.


Resultatet på hurtigtesten kommer i Helsenorge.no  etter 20 minutter og kan også sendes på SMS eller e-mail. 


Ved positiv test blir man ringt opp av meg innen 15 minutter. 


2)

Hjemmebesøk:


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / legevisitt.                                                                                OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis, men  eResept pr. telefon koster kr 75,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.                                                                                                                               

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med legevisitt for klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

                                   PRIS


           Dagtid: kr. 550,-

           Kveld etter kl. 18.00: kr 770,-

           

           Honorar gjelder konsultasjon hjemme hos                      pasient. 

            Alternativt der pasienten befinner seg.

         

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                    legevisitten.

            Se liste.                                    FORDELER:

 • - Ingen reisevei for pasient.
 • - Konsultasjon til avtalt tid.
 • - Kort ventetid.
 • - God tid under konsultasjonen.                            Til sammenligning

           

                       Legevisitt.no : Kr 1590,- 

                       Hjemmelegene.no : Kr 1290,-


                                 

 

                                 

 

                      TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr


 • Helseattester


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


 • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


 • Flere pasienter enn avtalt.

 

       

Foto:RanaNO.no

Foto:RanaNo.no

                        BETALING

           

Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin i henhold til Normaltariff for fastleger ved legevisitter / hjemmebesøk - dag/kveld.

 

Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler voksenpris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   

Foto:Privat