Hjemmebesøk i Rana kommune

   Lege Lars A. Røed

      Spesialist i allmennmedisin

                        Hjemmebesøk  

           Covid- 19 PCR og Ag test

   Fit to Travel / Fit to Fly  Reiseattest 

                                                     O    

            

Driftsmelding:     


Oppdatert 25.11.2021


Fra i dag kan jeg tilby Korona PCR test til bruk ved reiser til utlandet.Reiseattest kort fortalt:

                 

         Reiseattest i denne sammenheng er et reisedokument som skal være                                 underskrevetav lege forut for en reise som dokumentasjon på koronatester.                 Dokumentet er gyldig de timene som innreisebeskrivelsene til et land                               krever. 

         Fit to Travel / Fit to Fly  er det internasjonale navnet på reiseattesten.                               Den har flere krav. Den skal være underskrevet av lege og være skrevet på                     engelsk som de fleste land aksepterer.

         I tillegg er det krav om nøyaktig beskrivelse av testen som er brukt og  hvilket               laboratorie som er benyttet i tillegg til fullt navn, fødselsdato, passnummer,                   dato og  tidspunkt for når testen er tatt (UTC). 

                   

         Du må selv undersøke med flyselskapet og med landet du skal reise til                               om reiserestriksjoner, krav til test type og timene som                                                                   innreisebeskrivelsene  til landet krever. 

         Jeg er ikke ansvarlig for noen ulemper som måtte  oppstå i forbindelse med                   reisen.

 

         Timebestilling:    Send SMS til 905 64 987  med fullt navn og fødselsdato                                                                 og oppgi reisemål og utreisedato.                                                                                                                Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


              

                         Covid-19 RT-PCR test                                                                 kr. 600,-.                                                     Klar etter  1- 2 dager. Kun  på hverdager                                                                                                 Vises i EU koronasertifikatet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Covid-19 Ag hurtigtest                                                                kr. 300,-

                        Vises i EU koronasertifikatet

                                                                                                                                          

                        Reiseattest: Fit to Travel / Fit to Fly på engelsk             kr. 200,-   

                        Ved behov for Reiseattest må man ta med pass.                                                                                  Reiseattesten hentes i Rognveien 13 etter nærmere avtale                                                        Scannet kopi kan sendes som vedlegg i email. 

                   

         Test sted: Rognveien 13,  Mo i Rana. 


         Betaling: Vipps til Medidoc as

              

               

              OBS!

              

              PCR test for bruk ved reiser analyseres ved Nordlandssykehuset i Bodø

              og resultatet er klart etter 1 -2 dager på hverdager hvis ekspress sendingen                  går som normalt. 


              Jeg er ikke ansvarlig dersom det oppstår uforutsigbare  hendelser som                              forsinker transporten til Bodø.   

                                                                                                                                                                                                       


      ............................................................................................................................................................
                                                             HJEMMEBESØK


Send SMS  til 905 64 987  med fullt navn, fødselsdato, ditt  telefon nr.  og ønske om telefonkonsultasjon / legevisitt.                                                                                OBS!

Ikke oppgi konfidensielle opplysninger i en SMS melding. 


Gjelder det kun en prat om helserelaterte spørsmål er det bare hyggelig.  


Jeg ringer tilbake så snart jeg har anledning.


Telefonkonsultasjon / prat er gratis, men  eResept pr. telefon koster kr 75,- og må forhåndsbetales med Vipps til Medidoc AS før eRp effektueres.                                                                                                                               

A og B-resepter skrives aldri ut pr, telefonkonsultasjon. 


Ved behov for legevisitt hjemme eller annet sted avtales tid og sted. 


For legeattester, sykemelding , henvisning til  spesialisthelsetjeneten og laboratorier er det nødvendig med legevisitt for klinisk vurdering av pasient. 

 

Journalnotat kan sendes elektronisk til pasientens fastlege dersom pasienten ønsker det. 

                                                                                                                                                                       Utskrift av journalnotat ettersendes til pasienten dersom pasienten ønsker det.OBS! Ved akutte tilstander ring 113.

  

 

  

                                   PRIS


           Dagtid: kr. 550,-

           Kveld etter kl. 18.00: kr 770,-

           

           Honorar gjelder konsultasjon hjemme hos                      pasient. 

            Alternativt der pasienten befinner seg.

         

           Tillegg for kostnader og ekstra                                              arbeidsoppgaver i forbindelse med                                    legevisitten.

            Se liste.                                    FORDELER:

 • - Ingen reisevei for pasient.
 • - Konsultasjon til avtalt tid.
 • - Kort ventetid.
 • - God tid under konsultasjonen.                            Til sammenligning

           

                       Legevisitt.no : Kr 1590,- 

                       Hjemmelegene.no : Kr 1290,-


                                 

 

                                 

 

                      TILLEGG FOR:

 

 • Kjørekostnader i henhold til normaltariff.
 • Bom- og parkeringskostnader


 • Enkle laboratorieundersøkelser
 • EKG
 • Spirometri
 • 24 timers BT ktr


 • Helseattester


 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten.


 • Henvisning til Rtg, MR, UL og  laboratorier mm


 • Flere pasienter enn avtalt.

 

       

Foto:RanaNO.no

                        BETALING

           

Dette er er et helprivat legetjenestetilbud uten noen form for støtte fra stat eller kommune. 


Jeg tar derfor fullt honorar inkludert egenandel og  honorar for spesialist i allmennmedisin i henhold til Normaltariff for fastleger ved legevisitter / hjemmebesøk - dag/kveld.

 

Frikort kan ikke benyttes.


Barn betaler voksenpris.

 

Betaling skjer med Vipps til Medidoc AS


                                             

 

   


Foto:RanaNo.no

Foto:Privat